Özel Güvenlik Eğitimleri Ne Kadar Sürer?


Özel Güvenlik Kursu Kaç Ay Sürer? Özel Güvenlik Eğitim SüreleriÖzel güvenlik kursları temel eğitim ve yenileme eğitimi olarak ayrılmaktadır. Ayrıca bu eğitimler de kendi içlerinde silahlı ve silahsız olmak üzere iki farklı alana bölünmektedir. Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim (100 saat) ile silah eğitiminden (20 saat) oluşmak üzere yüz yirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden (silahsız özel güvenlik görevlileri için 50 saat) az olmamak üzere düzenlenir.

Özel Güvenlik Temel Eğitimi Temel eğitim silahsız ise yaklaşık 2 hafta (15-16 gün) civarında sürebilmektedir. Süreler, eğitim kurumlarının sınıf durumlarına, ders yoğunluğuna veya işlenen konuların özelliği ile uygulamasına göre 1 veya 2 gün önce-sonra olacak şekilde opsiyonlu olarak değişebilmektedir.

Silahlı temel eğitim ise silahsız temel eğitimden 1,5-2 gün kadar daha uzun süre alabilmektedir. Sebebi ise silah bilgisi dersin, nişancılık eğitimi ve poligon ortamında 25 fişek ile yapılacak uygulamalı atış eğitiminin olmasıdır. Silahlı temel eğitime ortalama 16-17 gün sürer diyebiliriz. Yenileme eğitimleri, yine eğitim kurumlarının ders durumlarına göre 5-7 gün arası sürebilmektedir.
Görüldüğü üzere özel güvenlik eğitimleri aylarca sürmez, hatta 1 ay bile sürmez. Sadece kimlik çıkıncaya kadar olan süreci toplam olarak dikkate alıp hesaplarsanız evet, (Sınav zamanının gelmesi, sınav sonuçlarının açıklanması, sertifika hazırlanması ve onay süreci, başvuru, güvenlik soruşturması süreci vb.) ortalama 4-5 aylık bir süreyi bulabilecektir.


Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi Yeni Değişikliklerle Yayında


İçişleri Bakanlığınca Eylül 2021 Tarihinde Güncellenen Genelge DeğişiklikleriÖzel Güvenlik Hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesindeki usul ve esasların belirlendiği, ilgili Kanun’a ve Yönetmeliğe rehber niteliğinde yol göstericilik eden yeni ‘’Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi’’ İçişleri Bakanı OLUR’u ile yayınlanarak 22.09.2021 tarihinde güncellenerek yürürlüğe girmiş ve bazı değişiklikler ile eklemeler getirilmiştir. Unutmadan, inceleyip okumak isteyenler için de güncel genelgenin pdf linkini de BURAYA bırakalım hemen.

Normlar hiyerarşisi gereğince görevin icap ettiği adımlar ancak Yasa, Yönetmelik ve Diğer Mevzuatın emredici hususlarına bağlı çalışılarak atılabilir. Yani, özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı Yasa, o’nun uygulama yönetmeliği ve İçişleri Bakanlığının bu konuda yayımladığı genelgeye uygun çalışmalı ve çizdiği çerçeve dışına çıkmamalı. Tüm bunları bilmek bilgili olmayı ön plana çıkartır, Bilgi demek her zaman güç demektir, özel güvenlik sektöründe de kanunlar, genelgeler, yönetmelikler ne kadar iyi bilinirse o kadar başarılı olunabilir. Söz konusu genelge bazı değişiklikleri de önümüze çıkarmaktadır. Önemli başlıklarla genelgede vurgulanan hususları ve güncel değişiklikleri küçük soru cevap şeklinde inceleyelim:


Özel Güvenlik Görevlisi Kantara Bakar Mı? Kantar İşi Yapar Mı?


Yayımlanan güncel genelgenin 6.3.1. Koruma ve Güvenlik Hizmeti Sayılacak Görevler başlıklı maddesinde “Özellikle sanayi bölgeleri olmak üzere mal giriş çıkışı olan yerlerde GİRİŞ-ÇIKIŞ KAYITLARINI TUTMAK, mal kaybını önlemek ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla KANTARLARDA ÖLÇÜM YAPMAK.” şeklinde belirtilmiştir. Güvenlik hizmeti sayılacak unsur olarak kabul edilmiş ve kayıtlara geçmiştir. Dolayısı ile buradan çıkartılacak sonuç, özel güvenlik görevlisinin işverenin mal güvenliğini sağlaması adına kantarda ölçüm ve kontrol yapmasında görev yönünden bir sakınca görülmemesidir. Yetkili mahkemelerce bu maddenin aksi yönünde bir karar verilmedikçe bu kurala uyarak çalışmak icap edecektir.

Özel Güvenlik Görevlisi Polisin Silahını Emanete Alabilir Mi?


Bu konu da genelde sahada çalışan özel güvenlik personelinin başına çok gelen bir olaydır. Tekrar vurgulamak istediğimiz husus, yine dönüp dolaşıp bilgi sahibi olmaya ve bilinçli olarak, ne yaptığını/yapacağını bilen bir personel olmaya çıkmaktadır. Genelge bu konuda da açıkça bir hükme varmıştır:

6.5. Genel Kolluk Kuvvetlerinin Silah Taşıma Yetkisi ve Özel Güvenlik Görevlilerinin Silahları Emanete Alma Yetkisi
a)Özel Güvenlik görevlilerinin suçüstü hallerinde suça konu /suça karışmış veya sahipsiz/buluntu silahlar haricinde, SİLAH EMANETE ALMA YETKİSİ YOKTUR. b)Mevzuat ile görev ve sorumluluğu belirlenen, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan Genel kolluk, silahla girilemeyeceği yönünde kanunla özel düzenleme bulunan yerler DIŞINDAKİ alanlara, silahlı olarak girebilir, GENEL KOLLUĞUN SİLAHI EMANETE ALINAMAZ.


Özel Güvenlik Görevlisi Kimlerin Girişini Engelleyemez?


Zaman zaman karşılaşılan problemlerden birini daha genelge açığa kavuşturmuş. Ptt görevlisi gibi bazı kamu personelinin görevi gereği özel güvenlik alanlarına girmesi ve işlerini yerine getirmesi güvenlik görevlilerince engellenemez. Fakat bu demek değildir ki, gerekli güvenlik kontrolünden geçemez. Böyle bir istisnası yoktur, gerekli olan ve herkese uygulanan güvenlik kontrolleri onlara da uygulanır. İlgili madde şu şekildedir:
6.6 Özel Güvenlik Görevlilerince Korunan Yerlere Resmi Görevi Bulunan Kişilerin Girişi PTT görevlileri gibi resmi görevi bulunan kişilerin, görevlerini icra etmek amacıyla korunan alanlara giriş yapmaları özel güvenlik görevlileri tarafından engellenemez.

Ayrıca, 6.7. Silahlı/Silahsız Çalışabilecek İstisnai Yerler başlıklı maddede de Üniversite ve eğitim kurumlarında silahsız özel güvenlik çalışabileceği, MİLLİ PİYANGO İDARESİ ve bağlı birimleri ile HİPODROMLARDA Özel Güvenlik Görevlilerinin SİLAHLI olarak görev yapabileceği belirtilmiştir.


Özel Güvenlik Kurslarında Tercih Nasıl Olmalı?


Bizi Arayın, Hemen Bilgi Alın (0530) 345 03 78


Hangi Özel Güvenlik Kursunu Seçmelisiniz?Günümüz şartlarında iş bulmanın zorlaşması ve bununla paralel olarak nitelikli iş gücünün de azalmasıyla insanlar doğal olarak yeni sektörlere yönelmeye başladı. Yeni bir iş arayışında olan, iş hayatına yeni atılan veya meslek sahibi olmak isteyen kişilerin liste başında gelen bir sektördür özel güvenlik sektörü...

Daha sonraki makalelerimizde ''Nasıl Özel Güvenlik Olunur?'' konusunu detaylı işleyeceğimizden dolayı bu yazımızda sadece seçeceğiniz özel güvenlik kursunda arayacağınız en önemli kriterlere değineceğiz.

Doğru Bilgiler VermelidirAraştırmalarınız neticesinde ilinizdeki özel güvenlik kurslarını araştırdığınızda mutlaka yüz yüze görüşmeye gitmelisiniz. Sizinle olan iletişimleri, doğru kurs programına uygunluğunuz için sizinle ilgili soruların sorulması (Tahsiliniz, yaşınız vb.), ders içerikleri, ders günleri ve zamanları, eğitmenlerin tecrübeleri ve referansları gibi bir çok bilgiyi siz sormadan size iletebilen, tesisi ile de güven oluşturan yerleri seçmelisiniz. Burada amaç, sadece kayıt almak ve ticari kazanç elde etmek hissiyatını vermemelidir.

Sabit Bir Fiyat Politikası Olmalıdır

Özel güvenlik kurs ücretlerini sorarken dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan birisi de, ücrete hangi hizmetlerin, imkânların dâhil olduğudur. Örneğin silahlı temel güvenlik kursu için aldığınız fiyata poligon masrafları, mermi ücretleri gibi tutarların da dâhil olup olmadığını sorgulamalısınız. Aksi halde ilave masraflarınız ortaya çıkacaktır.

Fiyatı çok yükseklerden söyleyerek ''Süslü Cümlelerle'' daha az bir tutara indiren yerlerin güvenilirliğine çok itimat etmemek gereklidir. Çünkü hiç kimse, aile ferdi olmadıkça, kurumsal anlaşması olmadığı, tanımadığı ve yabancı birisine ''Onun İçin'' gönüllü iyilik yapmaz. Bir çapanoğlu fikri uyandırabilir insanda. Bunun yerine standart ve sabit fiyatlardan yola çıkarak sizlerin de bütçesine uyum sağlayan makul pazarlıklara açık olan ve bir fiyat politikası olduğunu hissettiren kurumlar dikkate alınmalıdır. (Sonuçta özel teşebbüsler kâr elde etmek mecburiyetindelerdir, anlayışla karşılanmalıdır)

İşlemlerinizi Kurs Sonrasında da Takip Etmeli

Kurs kaydı yapıldı, derler görüldü, sınav zamanı geldi çattı. Sınav giriş belgenizi size zamanında ulaştırıp bu konuda iletişim sağlayamayan bir özel güvenlik kursunun size pek yararı olmayabilir. Hatta sınavı kaçırmanıza, girememenize bile sebebiyet verebilir. Veya sınavdan geçtiğiniz halde en son basamak olan, dosyanızı bir takım belgeler ile tanzim edip Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünüze gittiğinizde, dosya içerisinde olması gereken bir belgenin olmaması sizi hayal kırıklığına ve zaman kaybına uğratabilir.

İşte bu yüzden sizlerle iletişimi kayıttan sonra da devam edecek bir kurs seçmelisiniz. Sizi gerek arayarak gerekse sms’ler ile yönlendirecek, takıldığınız yerde telefon ettiğinizde size yardımcı olup rehberlik edecek bilinçli bir eğitim kurumu seçmenin keyfini yaşamalısınız. Eksik bilgiler vererek sizi zaman kaybına uğratan değil...

Sonuç olarak, özel güvenlik eğitim kurumu seçiminizde tecrübelerimiz ışığında bazı hususlara değinmek istedik. En doğru seçimi acele etmeden ve görüşmelerinizde satış baskısı tuzağına düşmeden, açık açık her şeyi ileten ve bir fiyat politikası olan, ulaşımı size kolay, gerekli yasal belgeleri olan güvenilir bir yeri seçmek yine sizin elinizde...ÖZEL GÜVENLİK İŞ İLANLARINA DİKKAT!


İş Arayan Güvenlik Görevlilerinin Dikkat Etmesi Gereken Bazı HususlarÖzel güvenlik kursunu bitiren her aday iş arayışı sürecine başlar. Çünkü artık derslerde öğrendiklerini sahaya aktarmalı, çalışmalı ve tecrübe kazanmalıdır. Fakat bununla birlikte bir tehlike de onu beklemektedir... Güvenli, iş disiplinine sahip, kurumsal bir iş yeri! Çalışmak için iş arayışında olan sektör çalışanlarımıza bazı önemli hususları hatırlatmak isteriz:

1- İş arayanlardan yasa gereği hiç kimse ücret isteyemez. Eğer sizi işe yerleştirmekle ilgili bir kimse/ajans/şirket para talep ederse kabul etmeyiniz ve Alo 170 hattına şikâyette bulununuz.

2- İşe girişinizden itibaren sigortanız başlamalıdır. Deneme süresi diyerek sizleri daha sonra sigorta yapacağını beyan eden yerlerden uzak durunuz.

3- İş sözleşmenizi mutlaka okuyunuz, mümkünse de bir fotokopi isteyip saklayınız. Kabul etmeyeceğiniz bir şartınız da varsa sözleşme imzalamadan önce iş yeri yetkilisi ile müzakere ediniz. Aksi halde bu şartları kabul etmiş sayılırsınız.

4- Çalışma koşullarını, yapılacak işi, ücret ödeme zamanlarını ve yasal haklarınızı mutlaka konuşunuz. Eğer yatılı olarak iş sunuluyorsa çok daha titiz olunuz, gerekirse kalacağınız yeri önceden görmeyi teklif ediniz.Silahsız Özel Güvenlik mi, Silahlı Özel Güvenlik mi?


Hangi Özel Güvenlik Eğitimini Seçmeli? Silahlı mı, Silahsız mı?Özel güvenlik sektörüne girmek isteyen birçok aday tarafından en çok sorulan, cevabı aranan bir konudur silahlı mı silahsız mı özel güvenlik olunacağı. Bizler de Aybars Özel Güvenlik Eğitim Kurumu olarak sizlere rehberlik etmesi ve en azından doğru bir başlangıç yapabilmeniz adına bu yazımızı hazırladık. Aslında bu sorunun cevabı sizde saklı, ama bazı önemli hususları bildikten sonra...Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olmak


Özel güvenlik görevlisi olmak için bazı şartları taşımak gereklidir. Bunların neler olduğunu web sitemizde detaylı bir şekilde paylaşmıştık. Bu bilgilere yazıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. Araştırmalarınız sonucunda silahsız özel güvenlik kursu seçtiniz ve kayıt oldunuz diyelim. Daha bu aşamaya gelmeden ilgili eğitim kurumunun sizlerle ilk görüşme sağladığında rehberlik ederek sizi doğru yönlendirmesi gereklidir. Mesela 19 yaşındaysanız yasa gereğince silahlı özel güvenlik olamazsınız. Yani neyi olup neyi olamayacağınız ilgili kurum tarafından sizinle yapılan ön görüşmede mutlaka size bildirilmelidir.Eğer kanuni şartları taşımıyorsanız zaten mecburi olarak önce silahsız özel güvenlik olmayı tercih etmelisiniz. Daha sonra koşulları taşıdığınızda da belgenizi ''Silah Farkı Eğitimi Alarak'' ve ilgili sınavlarda başarı göstererek silahlıya çevirebilirsiniz. Bu hakkınız her zaman saklıdır.Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Alanları Nereleridir?Silahsız özel güvenlik görevlileri silahsız projelerde çalışırlar. Bunlar iş merkezleri, avm'ler, fabrikalar, oteller, siteler, depo ve antrepolar, okullar gibi çalışma alanları olabilir. Aslında bu husus biraz da değişkenlik gösterir, mesela bazı oteller silahlı özel güvenlik çalıştırma izni alıp sadece silahlı personel çalıştırırken bazı oteller silahsız özel güvenlik görevlisi istihdam etmektedirler. Bazıları da sayısının belli bir kısmını silahlı, diğer kısmını ise silahsız olarak komisyondan izne tabi tutup hem silahlı hem de silahsız personel çalıştırabiliyorlar. Bu konu istihdam edecek birimlere göre değişiklik de gösterebilmektedir. Fakat banka, değerli eşya nakil hizmeti gibi silah taşınması gereken bir iş yerinde silahsız özel güvenlik çalışamaz. Siz de tercihinizi yaparken bu gibi hususları dikkate alarak karar vermelisiniz.

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Nerelerde Çalışabilir?


Silahlı özel güvenlik görevlisi, İl Özel Güvenlik Komisyonundan silahlı özel güvenlik çalıştırma iznini almış bir işletmenin bünyesinde, silahını yasanın ön gördüğü şekilde taşımak suretiyle çalışır. Peki, bu işyerleri nereleri olabilir? Mesela;
gibi silah taşıma izni ve gereği olan iş yerlerinde çalışabilir. Bununla birlikte, silahsız özel güvenlik görevlisinin çalışabileceği diğer yerlerde de (Yukarıda sayılan) çalışabilir. Yani iş alanı elbette silahsız personele göre daha fazladır ve şansı da yüksektir.


Bir Özet ve Karşılaştırma Yaparsak;
- Silahlı özel güvenlik görevlisi, hem silahlı hem silahsız projelerde çalışabilir,
- Silahlı projelerin ücret aralığı bazen biraz daha yüksek olabilmektedir (Genel olarak çok fark olmayabiliyor piyasada),
- Silahlı özel güvenlik görevlilerinin görev riskleri biraz daha yüksek olmakta,
- Silahlı özel güvenlik personeli iş bulurken +1 daha avantajlı olabilir (Projede silah izni alınırsa aynı kişi işe devam edebilir yasal olarak),
- Silahsız özel güvenlik görevlisi silahlı bir projede çalışamaz.

Bu bilgiler ışığında tercih ve seçim size kalarak görüşme yaptığınız özel güvenlik kursundan mutlaka rehberlik almanızı tavsiye ederiz.