Sıkça Sorulan Sorulara Cevaplar

Özel güvenlik eğitimleri genel olarak ve yasa gereği saat hesabı ile sürelendirilir. Kısaca özetlersek,
Silahsız temel eğitim görmek isteyenler 100 saat,
Silahlı temel eğitim görmek isteyenler 120 saat,
Sİlahsızdan silahlıya geçmek isteyenler 20 saat,
Silahlı yenileme eğitimi 60 saat,
Silahsız yenileme eğitimi ise 50 saat sürmektedir. 
Sürelerle ilgili daha fazla bilgi, hafta içi/hafta sonu gündüz veya akşam programlarımız için bizlere ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Kanun, bazı sınırlayıcı hükümler koyarak kimlerin özel güvenlik görevlisi olabileceğini belirlemiştir. Buna göre bu şartlar;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 
3) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak,
4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
6) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak, 
7) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Öncelikle belirtmeliyiz ki iş garantili kurs hizmeti sunmak ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince yasaktır. Yani, kanunen kayıt yaptırmak şartı ile iş garantisi sunmak usülsüz bir davranıştır. Özel güvenlik eğitim kurumları yetkileri dahilinde özel güvenlik eğitimi verirler ve adayları sınava hazırlayarak işlemleri ile ilgilenir, onların sektöre adım atmasını sağlarlar. Misyonları bu yöndedir.
Fakat özellikle son yıllarda toplumların artan güvenlik ihtiyacı doğrultusunda sektördeki istihdam açığı ve personel ihtiyacı da göz önüne alındığında bu sektörde iş imkanının fazlaca olduğu bir gerçektir. Eğer sizlerde kendini geliştirmeye açık, dersleri düzenli takip edip gerekli hukuki bilgiyle donanmış, disiplinli ve bu işi meslek edinmeyi misyon edinmiş bir perosnelseniz iş bulmanız daha da kolaylaşacaktır. 

Hizmet içi atış eğitimi , 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden “silahlı özel güvenlik” olarak görev yapan personellerin her yıl en az 25 adet fişek ile yapılması zorunlu olan bir atış eğitimidir. Genel olarak bu konuda şu sorular sıkça gelmektedir:

 S: Silahlı özel güvenlik kimlik kartım var. Ancak özel güvenlik olarak çalışmıyorum. Hizmet içi eğitim atışı yapmam gerekir mi?

Cevap: Hayır gerekmez. Çünkü bu atışı yapabilmeniz için silahlı olarak bir kurum, kuruluş veya şirkette fiilen çalışıyor olmanız gerekmektedir.

S: Hizmet içi atışlarının sorumluluğu kimdedir?  

Cevap: Hizmet içi atışlarının sorumluluğu tamamen çalıştığınız kurumun, şirketin sorumluluğundadır. Size sadece eğitim ve atışlara katılmak görevi düşmektedir.

S: Hizmet içi atışları kimler yaptırabilir?

Cevap: Hizmet içi atışları İç İşleri Bakanlığınca yetkilendirilmiş ve Faaliyet izin belgesi bulunan özel güvenlik eğitim kurumları yaptırabilir.

S: Hizmet içi atışları yaptırılmaz ise silahlı güvenlik çalıştıran firmaya ceza uygulanır mı? 

Cevap: Evet uygulanır. Hata bu konuda Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sıkça denetim ve kontroller de yapmaktadır. 

S: Hizmet içi atışlarda kaç fişek sarf edilmesi gerekir?

Cevap: Hizmet içi atışlarda fiilen çalışan silahlı özel güvenlik personeli başına 25 adet mermi sarf edilir. 25 mermiden aşağıya olmamak üzere daha fazla da atış yapılabilir.

Silahsız kimliği veya sertifikayı silahlıya çevirmek için en az lise mezunu ve 22 yaşından gün almış olmanız gerekmektedir.
Yine, özel güvenlik olmak için genel şartları taşımak ve kamu haklarından yasaklı olmamak gereklidir.  
Devlet hastanesinden alınan “Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu)” almış olmalı ve karar kısmında “Silahlı Özel Güvenlik Olur” ibaresi bulunan raporu alınmalıdır. 
Bursa Osmangazi ilçesinde bulunan Aybars Özel Güvenlik'te silah farkı kursu alarak silahsız sertifikanızı silahlıya çevirmek için uygun fiyatlarla ve bütçe dostu ücretler ile eğitim alabilirsiniz.

Özel güvenlik sınavında beklediği sınav puanını alamamaktan veya diğer sebeplerden dolayı her adayın sınava itiraz etme hakkı vardır. Özel güvenlik sonuçlarına bildiğiniz gibi https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik  adresinden bakabiliyorsunuz. Sınav sonucuna baktığınız sayfanın hemen altında bu sınava itiraz edilebilecek tarih aralığı belirtilmektedir. Bu tarih aralığında sınava itiraz edebilirsiniz. İtirazı yapabilmek için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir:

İnternet Sitemide bulunan BELGE ÖRNEKLERİ içerisindeki Özel güvenlik sınav itiraz dilekçesi indirilmeli ve uygun bir şekilde eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün, Halk Bank Ankara Gölbaşı Şubesi’nde bulunan TR32 0001 2009 3850 0044 0000 07 numaralı IBAN’a sınav itiraz ücreti yatırılması gerekir.

© Copyright 2020  |  Aybars Özel Güvenlik Eğitim Kurumu A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır, İzinsiz Kullanılamaz.
Created&Theme by Story Bilişim